Uslovi Korišćenja Sajta

Posebni uslovi korišćenja SMS Chat servisa:

– Neophodno je da svaka poruka sadrži ispravnu ključnu reč na početku, inače SMS poruka ne može biti obrađenja. Davatelj usluga u ovom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost.
– Ključna reč predstavlja tehničku pretpostavku za korištenje ovog servisa.
– Davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za odnos između operatera i korisnika.
– Davatelj usluga će koristiti operatere koji će komunicirati sa korisnicima koristeći različite nadimke. Ukoliko operater nije prijavljen na sistem za realizaciju chat servisa u vreme kada korisnik pošalje poruku, odgovoriće naredni put kada se prijavi na sistem.
– Davatelj usluge ima pravo prekinuti dopisivanje sa korisnikom koji šalje SMS sa sadržajem koji je neprimeren i neprihvatljiv, a to podrazumeva: vređanje na rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, kao i sadržaj koji predstavlja ili može predstavljati bilo kakvu konotaciju nasilja, zloupotrebe maloletnika ili seksualnih odnosa sa maloletnicima.
– Operateri nisu dužni davati lične podatke, ne moraju pristati na ostvarivanje ličnog kontakta i mogu koristiti više imena i nadimaka u okviru realizacije ovog servisa. Sve fotografije se postavljaju na zahtev chat operatera.
– Korisnici se obaveštavaju da nisu obavezni dati svoje lične podatke niti se tačno predstaviti.
– Davatelj usluga ima dozvolu za rad sa 5887, 1294, 4407, 4405 i 6292 SMS brojevima.
– Operater može tražiti, ali i ne mora lične podatke korisnika, koje ovaj nije dužan dati.
– Cena poruke sa porezima: MTS 62,64 din, Telenor 63,60 din i VIP 63,48 dinara.
– Korištenjem servisa SMS chat ili bilo kojeg drugog servisa na našim stranicama prihvatate sve opšte i posebne uslove i pravila.
– Davatelj usluge, u ovom slučaju sajt Razvedene.com, ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za eventualno nerazumevanje uslova korišćenja od strane korisnika.