Uslovi Korišćenja Sajta

Posebni uslovi korišćenja SMS Chat servisa:

Servis je namenjen isključivo punoletnim korisnicima!

Korišćenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslove korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Tehničke predispozicije za korišćenje SMS Chat servisa:

– Neophodno je da svaka poruka sadrži ispravnu ključnu reč na početku, inače SMS poruka ne može biti obrađena. Davatelj usluga u ovom slučaju ne snosi nikakvu odgovornost
– Ključna reč predstavlja tehničku pretpostavku za korištenje ovog servisa

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu – fotografije na profilima, opisi na profilima i ostali lični podaci, kao i podaci dobijeni prilikom dopisivanja sa animatorima ne moraju biti tačni, već se koriste isključivo u cilju animacije korisnika. Sve fotografije se postavljaju na zahtev chat operatera.

Sa korisnicima SMS chata se dopisuju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smeju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru SMS chata.

Operater može tražiti, ali i ne mora lične podatke korisnika, koje korisnik nije dužan dati.

Ukoliko operater nije prijavljen na sistem za realizaciju chat servisa u vreme kada korisnik pošalje poruku, odgovoriće naredni put kada se prijavi na sistem.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korišćenja servisa po kojima se zabranjuje:

– Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
– Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
– Pokušaji uznemiravanja ili vređanja putem SMS chata,
– Javno publikovanje pristiglih SMS poruka,
– Svako pokušaj širenja rasne i verske netrpeljivosti.

Davatelj usluge ima pravo prekinuti dopisivanje sa korisnikom koji šalje SMS sa sadržajem koji je neprimeren i neprihvatljiv, a to podrazumeva: vređanje na rasnoj, nacionalnoj ili verskoj osnovi, kao i sadržaj koji predstavlja ili može predstavljati bilo kakvu konotaciju nasilja, zloupotrebe maloletnika ili seksualnih odnosa sa maloletnicima.

Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Korisnici nisu obavezni odgovarati na SMS poruke pristigle tokom komunikacije, kao ni na poruke koje povremeno dobijaju od animatora.

Davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za odnos između operatera i korisnika.

Davatelj usluga ima dozvolu za rad sa brojem 1294.

Cena svake poruke koju korisnik pošalje na broj 1294 je: MTS 63,60 din , Telenor 63,60 din, VIP 63,48 din i Globaltel 63,48 din (sa PDV-om i cenom osnovne poruke).

Poruke koje korisnici primaju se ne naplaćuju. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćaju se samo poslate poruke.

Slanjem SMS poruke, korisnik automatski daje saglasnost za prijem besplatnih poruka reklamnog karaktera od strane Pružaoca usluge.

U slučaju da korisnik želi da se odjavi sa SMS chat servisa, potrebno je da pošalje SMS poruku “STOP” na broj 1294.

Cena odjavne poruke je po ceni osnovnog sms-a.

Pružalac usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korišćenjem servisa. Zahtevi pružaocu usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku.

Korištenjem servisa SMS chat ili bilo kojeg drugog servisa na našim stranicama prihvatate sve opšte i posebne uslove i pravila.

Davatelj usluge, u ovom slučaju sajt Razvedene.com, ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za eventualno nerazumevanje uslova korišćenja od strane korisnika.